Hennie van Amstel 1927 - 1949

Deze site is gemaakt ter nagedachtenis van Hennie van Amstel.
Hij werd geboren in het Utrechtse Vreeswijk, een voormalige gemeente aan de Lek en sinds 1971 een wijk van Nieuwegein.
Hennie werd in 1946 opgeroepen voor zijn Militaire Dienstplicht en ging in 1947 naar het toenmalige Nederlands Indië.
Hij sneuvelde op 3 februari 1949 bij Sibolga op het eiland Sumatra.
Op de verschillende pagina's op deze site staan o.a. zijn dagboek, originele documenten en talloze foto's uit die tijd.

Lees de informatie op deze site aandachtig; "Opdat zij niet vergeten worden"


Als kind al hoorde ik mijn vader vaak verhalen vertellen over zijn jongere broer, mijn ome Hennie;
-hoe Hennie als kind ernstig ziek was geweest en dat de doktoren gevreesd hadden voor zijn leven;
-dat Hennie op een zeker moment opgeroepen werd voor de militaire dienstplicht en uitgezonden werd naar het verre Nederlands Indië;
-dat dit gegeven grote indruk maakte op zijn moeder, vader en broers en zussen.
-dat de moeder van Hennie (mijn oma) nooit heeft kunnen verwerken dat haar zoon daar gesneuveld was.
 Uiteindelijk is ze gestorven aan verdriet.


Als mijn vader en ik het weer eens over "Hennie van ons" hadden, waren dat emotionele gesprekken.
Ome Hennie hield in die tijd een dagboek bij en maakte vele foto's. Het bestaan hiervan kende ik al langer maar zag nooit 'n reden daar iets méér mee te doen. Totdat begin 2004 de oudere zus van mijn vader overleed en mijn vader als enige van acht kinderen overbleef. Ik kwam weer bij dat dagboek uit; ik raakte erdoor in de ban. 
Ik wilde er iets mee doen, ik wilde dat document en de bijbehorende foto's vastleggen voor mijn vader, en verder voor al diegenen die emotionele bindingen hebben met die, voor velen, vreselijke tijd.
En dus was de meest logische stap om het dagboek te publiceren, en zo geschiedde het.

Het eerste exemplaar van de gedrukte versie van deze internetsite heb ik op 9 september 2004 overhandigd aan mijn vader. Hij werd op die dag 87 jaarIn de jaren die daarop volgden lag het dagboek altijd binnen handbereik van mijn vader. Hij heeft het in de loop van de jaren talloze malen doorgelezen. 
In 2005 gingen we voor de laatste keer samen naar de jaarlijkse herdenking in Roermond.

In 2007 toen zijn gezondheid minder werd verruilde hij zijn vertrouwde Erpse omgeving, hij woonde er 58 jaar, voor een zorgcentrum in St. Oedenrode. Hij voelde zich er vanaf de eerste dag thuis. Ook het dagboek verhuisde mee en weer lag het op een prominente plaats in zijn zit / slaapkamer. In het zorgcentrum ontmoette hij ook oud Indiëgangers waarmee hij in gesprek raakte. Het dagboek werd getoond en urenlange gesprekken volgde.

Mijn vader mocht nog ruim een half jaar genieten van zijn nieuwe omgeving. Hij overleed op 90 jarige leeftijd op woensdag 20 februari 2008. Ik ben ervan overtuigd dat er nog vele gesprekken met Hennie zullen volgen . . . .

februari 2008
P.G. van Amstel